Tip 2 diyabet tedavileri – tedavi türleri ve bilgi

Tip 2 diyabet için birinci basamak tedavisi diyet, kilo kontrolü ve fiziksel aktivitedir. Bu yaşam tarzı önlemlerinin denenmesine rağmen kan şekeri (glikoz) seviyeniz yüksekse, genellikle kan şekeri seviyesini düşürmek için tabletler önerilir. Tablet almaya rağmen kan şekeri seviyesi çok yüksek kalırsa, bazı vakalarda insülin enjeksiyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer ilgili sorunlar için de tedaviler önerilebilir.

Tip 2 diyabet için birinci basamak tedavisi diyet, kilo kontrolü ve fiziksel aktivitedir. Bu yaşam tarzı önlemlerinin denenmesine rağmen kan şekeri (glikoz) seviyeniz yüksekse, genellikle kan şekeri seviyesini düşürmek için tabletler önerilir. Tablet almaya rağmen kan şekeri seviyesi çok yüksek kalırsa, bazı vakalarda insülin enjeksiyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer ilgili sorunlar için de tedaviler önerilebilir.

Kan şekeri (glikoz) seviyesi nasıl izlenir?

Esas olarak kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmak için kullanılan kan testine HbA1c testi denir. Bu test sıklıkla doktorunuz veya hemşireniz tarafından 2-6 ayda bir yapılır. HbA1c testi, alyuvarların bir bölümünü ölçer. Kandaki glikoz, alyuvarların bir kısmına yapışır. Bu kısım ölçülebilir ve önceki 1-3 ay içinde ortalama kan şekeri seviyenizi iyi gösterebilir.

Kan şekeri çok düşük olursa (bu, hipoglisemi veya ‘hipo’ olarak adlandırılır) özellikle risk altındaki kişiler için daha yüksek hedef seviyeleri önerilir. Örnekler düşme eğilimi gösteren insanlar, başka hastalıklardan rahatsız olan kişiler veya işyerinde ağır makine kullanan kişilerdir. Aynı zamanda, Hipoglisemi ile Başa Çıkma (Düşük Kan Şekeri) adlı ayrı broşüre bakın.

Tip 2 diyabet genellikle ilk önce sağlıklı bir diyetle tedavi edilir, kilolu iseniz ve düzenli fiziksel aktiviteleriniz varsa kilo alınır. Yaşam tarzı önerileri kan şekeri (glikoz) seviyenizi kontrol altına almazsa, kan şekeri seviyenizi düşürmenize yardımcı olmak için ilaçlar kullanılır. İlk olarak bir ilaç kullanılır (genellikle metformin) ancak iki veya üç ilaç gerekebilir.

Normalde kan şekeri (glikoz) kontrolünüzü iyileştirebilirsiniz

Tip 2 diyabetli birçok kişi yukarıdaki tedbirlerle kan şekerini (ve HbA1c) bir hedef seviyeye düşürebilir. Bununla birlikte, bu önlemlerin bir kaç ay boyunca denenmesinden sonra seviye çok yüksek kalırsa, genellikle ilaç önerilir. İlaç yukarıdaki yaşam tarzı önlemlerine ek olarak ve bunun yerine değil de kullanılır.

Metformin bir biguanid tıbbıdır. Karaciğerinizin kan dolaşımına saldığı glikoz miktarını azaltarak kan şekerini düşürür. Aynı zamanda vücudunuzun hücrelerinin insülin hassasiyetini arttırır (böylece daha fazla glikoz kan dolaşımında aynı insülin miktarıyla hücrelere alınır). Metformin, diyabetin diğer komplikasyonları (kalp krizi ve inme gibi) riskini azaltmak için yapılan çalışmalarda da gösterilmiştir.

Metformin ile Olası Sorunlar: Metformin’e ilk başlandığında, bazıları hasta hisseder (bulantı) veya hafifçe akan dışkılara (diyare) sahiptir. Düşük dozlarla başlamanız ve birkaç hafta içinde kademeli olarak olağan dozuna kadar yükselmeniz durumunda bu oluşma olasılığı daha düşüktür. Bu yan etkiler ortaya çıkarsa, zamanla hafifletirler. Diğer yan etkiler nadirdir. (Uyarıların ve muhtemel yan etkilerin tüm ayrıntıları için tıp paketinde bulunan broşüre bakın.)

Birkaç çeşit sülfonilüre ilaçları vardır. Bunlara glibenklamid, gliklazid, glimepirid, glipizid ve tolbutamid dahildir. Pankreasınızın yaptığı insülin miktarını artırarak çalışırlar. (Tip 2 diyabetiniz varsa, yine de pankreasınızda insülin yaparsınız, ancak kan şekeri seviyenizi normal tutmak için yeterli miktarda yapmazsınız.)

Sülfonilürelerle Olası Sorunlar: Sülfonilüreler insülin seviyenizi artırdıkça, hipoglisemi muhtemel bir komplikasyondur. Bununla birlikte, bu nadir bir sorundur ve eğer mümkünse

Hipogliseminin belirtileri arasında

Hipoglisemiyi tedavi etmek için şekerli bir içecek veya biraz şeker alın. Ardından sandviç gibi nişastalı bir atıştırmalık yiyin.

Nateglinid ve repaglinid, sülfonilürelere benzer bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, yaygın olarak kullanılmazlar. Bir doz aldıktan sonra hızla insülin seviyesini artırırlar, ancak her dozun etkisi çok uzun sürmez. Her doz, ana yemeklerden kısa bir süre önce alınır (ve bir yemek özlediyseniz bir doz atlanır). Düzensiz zamanlarda yemek yerseniz, bu ilaçlardan biri seçenek olabilir. Bununla birlikte, bir sülfonilüre genellikle gün boyunca insülin seviyesini yükseltmek için ilk seçenek olarak tercih edilir. Sülfonilürelerde olduğu gibi olası yan etkiler arasında kilo alımı ve hipoglisemi bulunur. (Uyarıların ve muhtemel yan etkilerin tüm ayrıntıları için tıp paketinde bulunan broşüre bakın.)

Bu grup alogliptin, linagliptin, saxagliptin, sitagliptin ve vildagliptin içerir. DPP-4, inkretin adı verilen hormonları parçalayan bir kimyasal maddedir (bir enzimdir). Inkretinler, gıdanın (bağırsak) gıda maddeleri karşısında ürettiği kimyasallardır. Bu ilaçlar, DPP-4’ün çalışmasını önlediği için inkretinlerin etkilerini arttırarak kan şekeri seviyenizi düşürerek çalışır. HbA1c düzeyiniz hâlâ yüksekse bunlardan birine metformin veya sülfonilüre ek olarak veya her ikisinde de tavsiye edilebilir.

Pioglitazon bir tiazolidindion (bazen glitazon olarak adlandırılır) ‘dir. Pioglitazone, vücudunuzdaki hücrelerin insülin hassasiyetini artırarak kan glikozunu düşürür (böylece kan akışında aynı miktarda insülin için daha fazla glikoz hücrelere alınır). Genellikle yalnız kullanılmazlar, ancak metformine veya sülfonilüreye ek olarak bir seçenek olabilirler.

Acarbose, bağırsaktan karbonhidratların emilimini geciktirerek (ki bunlar glükoza dönüşür) çalışır. Bu nedenle, yemeklerden sonra ortaya çıkabilecek kan şekeri tepelerini azaltabilir. Kan şekeri seviyenizi düşürmek için başka tabletler kullanamazsanız, bu bir seçenektir. Ayrıca, diğer glikoz düşürücü tabletlere ek olarak da kullanılabilir. Bununla birlikte, birçok kişi, şişkinlik, rüzgar ve diyare gibi akarozu kullanırken bağırsakla ilgili yan etkiler geliştirir. Bu nedenle, çok sık kullanılmaz.

İnsülin enjeksiyonları kan şekerini düşürür. Sadece tip 2 diyabetli bazı insanlar insüline ihtiyaç duyarlar. Kan şekeri seviyeniz tabletler tarafından iyi kontrol edilemiyorsa tavsiye edilebilir. Kullanılan insülinin dozu ve tipi kişiden kişiye değişir. Bazen insülin tek başına kullanılır. Bununla birlikte, bazen tabletlerinize ek olarak (metformin veya bir sülfonilüre gibi) kullanılır. Eğer insülin kullanmanız tavsiye edilirse, doktorunuz ya da hemşiresiniz onu nasıl ve ne zaman kullanacağınız konusunda ayrıntılı tavsiyeler verecektir.

Exenatide, lixisenatide ve liraglutide enjeksiyon olarak verilen tedavilerdir. Doğal olarak oluşan hormon GLP-1’e benzer şekilde çalışırlar. Bu eylemler, glukoza yanıt olarak insülin sekresyonunu uyarmak ve yemeklerden sonra glukagon salımını önlemeyi içerir. Glükagon kan şekeri yükselten bir hormondur.

Canagliflozin, dapagliflozin ve empagliflozin idrardaki glikoz miktarını arttırır ve bu nedenle kan şekeri seviyelerini düşürür. Bu ilaçlar, kendi başına ya da tip 2 diyabetliler için kan şekeri kontrolüne yardımcı olmak için başka ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Gerekli kontroller ve tedaviler hakkında daha fazla bilgi için Tip 2 Diyabet adlı ayrı broşüre bakınız.

Tedaviniz diyabet kliniğinde düzenli olarak izlenmelidir. Tedaviyi zaman zaman yükseltmeniz gerekebilir. Örneğin, kan şekeriniz (glukoz), yaşam biçimi önlemleri ile birkaç yıl boyunca tek tek kontrol edilebilir. Bununla birlikte, zamanla bir tablet eklemeniz gerekebilir. Ve daha sonra kan şekeri seviyenizi düşürmek için başka bir tablet eklemek zorunda kalabilirsiniz.